Szkolenie 12-15.02.2009 - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Szkolenie 12-15.02.2009

Szkolenia > Wybrane relacje ze szkolen

W dniach  12 - 15 lutego 2009 r. odbyło się kompleksowe szkolenie, w trakcie, którego omówiono dwa zagadnienia :


1. OĘDZINY POWYPADKOWE  SAMOCHODÓW W PROCESIE LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH.


Celem szkolenia było pokazanie i omówienie w jaki sposób prowadzić oględziny by zebrany podczas nich materiał dowodowy był jednoznaczny i pełny. Zwrócono uwagę na zebranie i zabezpieczenie dowodów niezbędnych również do ewentualnej rekonstrukcji wypadku.
Omówiono zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej z uwzglednieniem specyfiki i możliwości aparatów cyfrowych oraz zasady wykonywania zdjęć cyfrowych z uwzględnieniem prawideł fotogrametrii.
Odbyła się rownież prezentacja podstawowych przyrządów pomiarowych niezbędnych przy oględzinach ( listwy pomiarowe, skalówki, itp. ) , przedstawiona przez producenta, który oferuje je w bardzo przystępnych cenach.2. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ POJAZDÓW UŻYTKOWYCH, OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USZKODZONYCH I RYNKOWEGO UBYTKU WARTOŚCI.

Szczegółowo omówiono zasady identyfikacji oraz metody wyceny wartości rynkowej pojazdów użytkowych ( ciężarowych, specjalnych i specjalizowanych ) oraz wycen nietypowych pojazdów.
Przedstawiono metody określania wartości pojazdów uszkodzonych i tzw. pozostałości pojazdu. Pokazano, jak wykorzystać pełne możliwości programów do wyceny oraz konkretne metod postępowania, w przypadku braku możliwości wykorzystania tych programów.  

Uczestnicy otrzymali opracowane przez Instytut programy do szybkiego szacowania wartości pojazdów specjalnych, ich zabudów i pojazdów nietypowych metodami rynkowymi oraz do ustalania wartości takich pojazdów w stanie uszkodzonym ( tzw. pozostałości pojazdu ).
Otrzymali także program do ustalania rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie za pomocą autorskiej metody opracowanej przez TRTMiRD SIMP. W metodzie tej uwzgledniono specyfikę rynku polskiego. Dlatego ubytek wartości handlowej pojazdu jest określany na podstawie kosztu naprawy z uwzględnieniem zakresu napraw blacharskich i lakierniczych oraz ich udziału w ogólnych kosztach naprawy powypadkowej.


W ostatnim dniu szkolenia, w niedzielę, w stylowej czytelni, odbylo się forum dyskusyjne. Rozmawiano o trudnych i nietypowych przypadkach ocen i opinii związanych z rekonstrukcją wypadków, identyfikacją pojazdów i badaniem ich oznakowań, badaniem pojazdów odzyskanych po kradzieży, oraz sposobów rozwiązywania napotkanych problemów.


Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach oraz 80-cio stronicowe materiały zawierające praktyczne kompendium wiedzy z omawianego zakresu.

Szkolenie odbyło się w pięknym barokowym zamku SIMP
w Rydzynie k/Leszna ( www.zamek-rydzyna.com.pl ).

Uczestnicy byli zakwaterowani w stylowych ekskluzywnych pokojach zamkowych.
Posiłki serwowano w zamkowej restauracji.
W piątkowy wieczór zorganizowano zwiedzanie zamku z przewodnikiem a w sobotni uroczystą kolację.GALERIA ZDJĘCIOWA:


   Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści