Wycena szkody online, weryfikacja wartosci szkody komunikacyjnej - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Wycena szkody online, weryfikacja wartosci szkody komunikacyjnej

Usługi

UWAGA:

Szczegółowe informacje na temat naszych standardów w zakresie opinii o wartości szkód komunikacyjnych znajdziesz tu

*******************************************************

Na tej stronie oferujemy Państwu zaoczną weryfikację prawidłowości ustalenia wysokości szkody przez Ubezpieczyciela.

Cały proces odbywa się online,

bez konieczności wzywania rzeczoznawcy lub przesyłania papierowej dokumentacji.


Oferta dotyczy wyceny wartości rzeczowych szkód w pojazdach, likwidowanych z ubezpieczenia OC sprawcy.


Postepowanie jest nastepujące:
  1. Należy wypełnić poniższy formularz zlecenia dołączając posiadaną dokumentację szkodową otrzymaną od Ubezpieczyciela (w wersji elektronicznej);
  2. Wystawiamy i przesyłamy na adres klienta fakturę proforma za weryfikację dokumentacji szkodowej;
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za w/w fakturę dokonujemy weryfikacji dokumentacji szkodowej wykonanej przez Ubezpieczyciela i ustalamy orientacyjnie rzeczywistą wartość szkody;
  4. Przesyłamy na adres klienta informację o tym jaka faktycznie jest wartość poniesionej przez niego szkody.

Przesłanie tej informacji wypełnia zakres zlecenia usługi weryfikacji wartości szkody.


W nastepnej kolejności możesz zlecić nam opracowanie kompletnej opinii w zakresie wartości przedmiotowej szkody. W takim wypadku postepowanie jest następujace:
  1. Klient podejmuje decyzję o zasadności  zlecenia nam wydania pisemnej opinii, która może stanowić podstawę zgłoszenia dodatkowych roszczeń wobec Ubezpieczyciela lub wniesienia sprawy do Sądu;
  2. Jeżeli jest to zasadne, zgodnie z decyzją klienta wykonujemy pisemną opinię o wartości szkody oraz wystawiamy i przesyłamy fakturę za jej wykonanie (w takim przypadku zapłata dokonana za weryfikację materiału dowodowego jest traktowana jako zaliczka na poczet tej końcowej faktury za opinię);
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty wysyłamy opinię pocztą  na wskazany przez klienta adres.Aktualny cennik netto standardowych opinii (do każdej ceny doliczamy podatek VAT 23%):

weryfikacja dokumentacji w zakresie ustalenia wartości szkody częściowej - 100,00 zł (zaliczane na poczet zapłaty za kompletną opinię);

weryfikacja dokumentacji w zakresie ustalenia wartości szkody całkowitej lub rynkowego ubytku wartości pojazdu po naprawie - 150,00 zł (zaliczane na poczet zapłaty za kompletną opinię);

wykonanie opinii w zakresie wartości szkody na podstawie przekazanej dokumentacji szkodowej:
- przy szkodzie częściowej - 350,00 zł;
- przy szkodzie całkowitej - 500,00 zł.

- przy ustalaniu rynkowego ubytku wartości pojazdu po naprawie - 500 zł

Jeżeli chcesz złożyć zamówienie na ww. usługę wypełnij poniższy formularz

- dla ważności zamówienia wymagane są wszystkie dane oznaczone *-


następnie kliknij „Wyślij” aby wysłać zamówienie.


Po otrzymaniu zamówienia prześlemy na podany adres e-mail fakturę proforma zawierajacą dane do przelewu. Po wpłynięciu zapłaty (lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu) przystąpimy do realizacji zlecenia.

UWAGA:

Jeżeli chcesz przyśpieszyć realizację zamówienia i dokonać zapłaty online przewiń stronę poniżej formularza, gdzie znajdują się koszyki sklepu internetowego.
Wybierz interesujacą Cie usługę, dodaj ją do koszyka  i przejdź do sklepu.

Możesz też od razu wybrać zlecenie wykonania kompletnej opinii, a nie tylko weryfikacji.

Bedziesz mógł złożyć zamówienie  i dokonać zapłaty online.
To jest najszybższa i zalecana forma realizacji zamówienia.

Korzystajac z tej formy zlecenia usługi
pamiętaj  
żeby niezależnie przesłać dokumentację,
którą otrzymałeś od Ubezpieczyciela (koniecznie kosztorys, kalkulację naprawy, wycenę wartosci, itp.) na adres email, który otrzymasz w potwierdzeniu zamówienia
(koszyk nie umożliwia przesyłania plików).Tip

 Weryfikacja wartości szkody częściowej
 Weryfikacja wartości szkody całkowitej
 Weryfikacja rynkowego ubytku wartości
Tip

Tak
Tip


Tip


Tip


Jeżeli chcesz przyśpieszyć realizację zamówienia i dokonać zapłaty online wybierz interesujacą Cie usługę, dodaj ją do koszyka i przejdź do sklepu.
Bedziesz mógł złożyć zamówienie  i dokonać zapłaty online. To jest najszybższa i zalecana forma realizacji zamówienia. Korzystajac z niej pamiętaj jednak żeby niezależnie przesłać dokumentację otrzymaną od Ubezpieczyciela na adres email, który otrzymasz w potwierdzeniu zamówienia (koszyk nie umożliwia przesyłania plików).
Usługi
Wybierając niniejszą usługę zlecasz nam wykonanie opinii polegającej na ustaleniu rzeczywistej wartości szkody w pojeździe na podstawie dokumentacji szkodowej sporządzonej przez Ubezpieczyciela. Oznacza to, że nie będziemy fizycznie oglądać pojazdu a wszytskie obliczenia wykonamy jedynie w oparciu o przesłaną dokumentację szkodową.
W oparciu o przesłaną dokumentację nasi rzeczoznawcy wyliczą rzeczywistą wartość szkody, tj. rzeczywisty koszt naprawy pojazdu (niezbędnej do przywrocenia stanu sprzed szkody) oraz rzeczywistą wartość szkody całkowitej - jeżeli koszt naprawy przekracza wartość pojazdu przed szkodą (oszacowaną orientacyjnie na podstawie przesłanej dokumentacji). Ewentualnie wykażemy, że w pojeździe nie wystapiła szkoda całkwoita i szkoda powinna zostać nprawiona poprzez zapłatę pełnego kosztu naprawy.

Otrzymasz kompletną opinię wykonaną przez rzeczoznawców posiadających status biegłego sądowego, w której wykażemy dlaczego uważamy, że taka jest wartość szkody wraz z wypunktowaniem błędów popełnionych przez Ubezpieczyciela. Wycena wartości pojazdu przed szkodą, kalkulacja kosztów naprawy i wycena wartości pojazdu w stanie uszkodzonym będą załącznikami do opinii.

Warunkiem przyjecia zlecenia jest wcześniejsze dokonanie zapłaty. Do realizacji zlecenia przystępujemy dopiero po zaksięgowaniu przelewu.
Opinię prześlemy w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania zapłaty.
Standardowa cena dotyczy opinii w wersji elektronicznej zapisanej w pliku PDF podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jezeli chcesz otrzymać wersję drukowaną muszisz wybrać właściwą opcję i dopłacić 50 zł netto zryczałtowanych kosztów wydruku i przesyłki pocztowej. Taką opinię prześlemy pocztą lub kurierem na podany adres.
Dostępny natychmiast
615.00 zł(z VAT-em)
Dodaj
Usługi
Wybierając niniejszą usługę zlecasz nam wykonanie opinii polegającej na ustaleniu rzeczywistej wartości szkody w pojeździe na podstawie dokumentacji szkodowej sporządzonej przez Ubezpieczyciela. Oznacza to, że nie będziemy fizycznie oglądać pojazdu a wszytskie obliczenia wykonamy jedynie w oparciu o przesłaną dokumentację szkodową.
W oparciu o przesłaną dokumentację nasi rzeczoznawcy wyliczą rzeczywistą wartość szkody, tj. rzeczywisty koszt naprawy pojazdu (niezbędnej do przywrocenia stanu sprzed szkody) oraz rzeczywistą wartość szkody całkowitej - jeżeli koszt naprawy przekracza wartość pojazdu przed szkodą (oszacowaną orientacyjnie na podstawie przesłanej dokumentacji). Ewentualnie wykażemy, że w pojeździe nie wystapiła szkoda całkwoita i szkoda powinna zostać nprawiona poprzez zapłatę pełnego kosztu naprawy.

Otrzymasz kompletną opinię wykonaną przez rzeczoznawców posiadających status biegłego sądowego, w której wykażemy dlaczego uważamy, że taka jest wartość szkody wraz z wypunktowaniem błędów popełnionych przez Ubezpieczyciela. Wycena wartości pojazdu przed szkodą, kalkulacja kosztów naprawy i wycena wartości pojazdu w stanie uszkodzonym będą załącznikami do opinii.

Warunkiem przyjecia zlecenia jest wcześniejsze dokonanie zapłaty. Do realizacji zlecenia przystępujemy dopiero po zaksięgowaniu przelewu.
Opinię prześlemy w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania zapłaty.
Standardowa cena dotyczy opinii w wersji elektronicznej zapisanej w pliku PDF podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jezeli chcesz otrzymać wersję drukowaną muszisz wybrać właściwą opcję i dopłacić 50 zł netto zryczałtowanych kosztów wydruku i przesyłki pocztowej. Taką opinię prześlemy pocztą lub kurierem na podany adres.
Dostępny natychmiast
615.00 zł(z VAT-em)
Dodaj
Usługi
Wybierając niniejszą usługę zlecasz nam wykonanie opinii polegającej na ustaleniu rzeczywistej wartości szkody w pojeździe na podstawie dokumentacji szkodowej sporządzonej przez Ubezpieczyciela. Oznacza to, że nie będziemy fizycznie oglądać pojazdu a wszytskie obliczenia wykonamy jedynie w oparciu o przesłaną dokumentację szkodową.
W oparciu o przesłaną dokumentację nasi rzeczoznawcy wyliczą rzeczywistą wartość szkody, tj. przy szkodach częściowych - rzeczywisty koszt naprawy pojazdu (niezbędnej do przywrocenia stanu sprzed szkody).

Otrzymasz kompletną opinię wykonaną przez rzeczoznawców posiadających status biegłego sądowego, w której wykażemy dlaczego uważamy, że taka jest wartość szkody wraz z wypunktowaniem błędów popełnionych przez Ubezpieczyciela. Kosztorys lub kalkulacja kosztów naprawy będzie załacznikiem do opinii.

Warunkiem przyjęcia zlecenia jest wcześniejsze dokonanie zapłaty. Do realizacji zlecenia przystępujemy dopiero po zaksięgowaniu przelewu.
Opinię prześlemy w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania zapłaty.
Standardowa cena dotyczy opinii w wersji elektronicznej zapisanej w pliku PDF podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jezeli chcesz otrzymać wersję drukowaną muszisz wybrać właściwą opcję i dopłacić 50 zł netto zryczałtowanych kosztów wydruku i przesyłki pocztowej. Taką opinię prześlemy pocztą na podany adres.

UWAGA:
Jeżeli oszacowany obiektywnie rzeczywisty koszt naprawy przekroczy wartość pojazdu przed szkodą (oszacowaną orientacyjnie na podstawie przesłanej dokumentacji), będzie trzeba liczyć wartość szkody całkowitej i potrzebna będzie opinia o wartości szkody całkowitej. Wówczas w celu otrzymania opinii w takim rozszerzonym zakresie będziesz musiał dopłacić 150 zł netto.
Dostępny natychmiast
430.50 zł(z VAT-em)
Dodaj
Usługi
Wybierając niniejszą usługę zlecasz nam wykonanie wstepnej opinii polegającej na ustaleniu rzeczywistej wartości szkody w pojeździe na podstawie dokumentacji szkodowej sporządzonej przez Ubezpieczyciela. Oznacza to, że nie będziemy fizycznie oglądać pojazdu a wszytskie obliczenia wykonamy jedynie w oparciu o przesłaną dokumentację szkodową.
W oparciu o przesłaną dokumentację nasi rzeczoznawcy wyliczą rzeczywistą wartość szkody, tj. przy szkodach częściowych - rzeczywisty koszt naprawy pojazdu (niezbędnej do przywrocenia stanu sprzed szkody) lub rzeczywistą wartość szkody całkowitej - jeżeli koszt naprawy przekracza wartość pojazdu przed szkodą (oszacowaną orientacyjnie na podstawie przesłanej dokumentacji).

Wynik wyceny otrzymasz jako informację w formie wiadomości przesłanej na podany w zleceniu adres e-mail. Uwaga: nie będzie to opinia, a jedynie informacja ile wg naszej wyceny wynosi rzeczywista wartość szkody. (W następnej kolejności - w ramach osobnego zlecenia - możemy wykonać kompletną opinię, w której wykażemy dlaczego uważamy, że taka jest wartość szkody wraz z wypunktowaniem błedów popełnionych przez Ubezpeiczyciela).

Warunkiem przyjecia zlecenia jest wcześniejsze dokonanie zapłaty. Do realizacji zlecenia przystępujemy dopiero po zaksięgowaniu przelewu.
Wynik wyceny prześlemy w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania zapłaty.
Dostępny natychmiast
184.50 zł(z VAT-em)
Dodaj
Usługi
Wybierając niniejszą usługę zlecasz nam wykonanie wstepnej opinii polegającej na ustaleniu rzeczywistej wartości szkody w pojeździe na podstawie dokumentacji szkodowej sporządzonej przez Ubezpieczyciela. Oznacza to, że nie będziemy fizycznie oglądać pojazdu a wszytskie obliczenia wykonamy jedynie w oparciu o przesłaną dokumentację szkodową.
W oparciu o przesłaną dokumentację nasi rzeczoznawcy wyliczą rzeczywistą wartość szkody, tj. przy szkodach częściowych - rzeczywisty koszt naprawy pojazdu (niezbędnej do przywrocenia stanu sprzed szkody) lub rzeczywistą wartość szkody całkowitej - jeżeli koszt naprawy przekracza wartość pojazdu przed szkodą (oszacowaną orientacyjnie na podstawie przesłanej dokumentacji).

Wynik wyceny otrzymasz jako informację w formie wiadomości przesłanej na podany w zleceniu adres e-mail. Uwaga: nie będzie to opinia, a jedynie informacja ile wg naszej wyceny wynosi rzeczywista wartość szkody. (W następnej kolejności - w ramach osobnego zlecenia - możemy wykonać kompletną opinię, w której wykażemy dlaczego uważamy, że taka jest wartość szkody wraz z wypunktowaniem błedów popełnionych przez Ubezpeiczyciela).

Warunkiem przyjecia zlecenia jest wcześniejsze dokonanie zapłaty. Do realizacji zlecenia przystępujemy dopiero po zaksięgowaniu przelewu.
Wynik wyceny prześlemy w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania zapłaty.
Dostępny natychmiast
184.50 zł(z VAT-em)
Dodaj
Usługi
Wybierając niniejszą usługę zlecasz nam wykonanie wstepnej opinii polegającej na ustaleniu rzeczywistej wartości szkody w pojeździe na podstawie dokumentacji szkodowej sporządzonej przez Ubezpieczyciela. Oznacza to, że nie będziemy fizycznie oglądać pojazdu a wszytskie obliczenia wykonamy jedynie w oparciu o przesłaną dokumentację szkodową.
W oparciu o przesłaną dokumentację nasi rzeczoznawcy wyliczą rzeczywistą wartość szkody, tj. przy szkodach częściowych - rzeczywisty koszt naprawy pojazdu (niezbędnej do przywrocenia stanu sprzed szkody) lub rzeczywistą wartość szkody całkowitej - jeżeli koszt naprawy przekracza wartość pojazdu przed szkodą (oszacowaną orientacyjnie na podstawie przesłanej dokumentacji).

Wynik wyceny otrzymasz jako informację w formie wiadomości przesłanej na podany w zleceniu adres e-mail. Uwaga: nie będzie to opinia, a jedynie informacja ile wg naszej wyceny wynosi rzeczywista wartość szkody. (W następnej kolejności - w ramach osobnego zlecenia - możemy wykonać kompletną opinię, w której wykażemy dlaczego uważamy, że taka jest wartość szkody wraz z wypunktowaniem błedów popełnionych przez Ubezpeiczyciela).

Warunkiem przyjecia zlecenia jest wczesniejsze dokonanie zapłaty. Do realizacji zlecenia przystępujemy dopiero po zaksięgowaniu przelewu.
Wynik wyceny prześlemy w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania zapłaty.
Dostępny natychmiast
123.00 zł(z VAT-em)
Dodaj

  


Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści