Szkolenie dla Towarzystw Ubezpieczeniowych - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Szkolenie dla Towarzystw Ubezpieczeniowych

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla pracowników Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników Towarzystwa do realizacji różnych zadań związanych z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych.


Z reguły szkolenie to jest organizowane w formie szkolenia zamkniętego dla konkretnej grupy pracowników danego Towarzystwa.
Zakres szkolenia dostosowujemy do indywidualnych wymagań zleceniodawcy oraz aktualnego zakresu wiedzy i doświadczenia uczestników.

Wykładowcami są rzeczoznawcy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny wartości, ocen technicznych, kalkulacji kosztów napraw i wycenie wartości szkód w pojazdach, bedący biegłymi sądowymi z tego zakresu.

Poniżej przedstawiamy przykładowe szkolenia z w/w zakresu.
Oględziny powypadkowe pojazdów, dla celów likwidacji szkód komunikacyjnych

Przeznaczone jest dla osób wykonujących oględziny powypadkowe pojazdów jak i dla tych, które do takiej pracy się przygotowują. Celem szkolenia jest pokazanie i omówienie, w jaki sposób prowadzić oględziny, by zebrany podczas nich materiał dowodowy był jednoznaczny, pełny i umożliwiał rzetelne oszacowanie wartości szkody oraz omówienie zasad zbierania i zabezpieczania dowodów niezbędnych również do ewentualnej rekonstrukcji wypadku w celu ustalenia sprawcy lub wykrycia i udowodnienia próby wyłudzenia odszkodowania.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

ocena i kwalifikowanie technologii napraw uszkodzeń powypadkowych;
identyfikacja i ocena stanu powłok lakierowych;
ocena stanu utrzymania i dbałości o pojazd;
dokumentacja fotograficzna dla celów likwidacji szkody;
dokumentowanie śladów kryminalistycznych.


Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).Powypadkowe oględziny miejsca zdarzenia drogowego

Przeznaczone jest dla osób wykonujących oględziny powypadkowe pojazdów jak i dla tych, które do takiej pracy się przygotowują. Celem szkolenia jest pokazanie i omówienie, w jaki sposób prowadzić oględziny miejsca wypadku lub kolizji i sporządzać dokumentację niezbędną  do ewentualnej rekonstrukcji zdarzenia w celu ustalenia sprawcy lub wykrycia i udowodnienia próby wyłudzenia odszkodowania.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:


Przygotowanie.
Zabezpieczanie śladów.
Zasady i metody wymiarowania.
Sporządzanie szkicu sytuacyjnego.
Sporządzanie dokumentacji fotograficznej.

Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).Zabudowy i wyposażenie specjalne pojazdów użytkowych

Przeznaczone jest dla osób wykonujących oględziny powypadkowe pojazdów jak i dla tych, które do takiej pracy się przygotowują. Celem szkolenia jest pokazanie i omówienie, w jaki sposób prowadzić oględziny, by zebrany podczas nich materiał dowodowy był jednoznaczny, pełny i umożliwiał rzetelne oszacowanie wartości szkody z uwzględnieniem specyfiki budowy i technologii napraw pojazdów użytkowych , a także wskazanie mozliwości optymalizacji kosztów napraw zabudów przy zachowaniu  reżimów technologicznych i jakościowych.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

Rodzaje pojazdów użytkowych oraz podstawy budowy i identyfikacji
ich zabudów i wyposażenia specjalnego,
metody wyceny wartości rynkowej,
ocena i kwalifikacja uszkodzeń oraz określanie czasochłonności napraw;
wycena kosztów naprawy.
Możliwości optymalizacji kosztów naprawy.


Szkolenie dwudniowe, teoretyczno-praktyczne ( zajęcia praktyczne przy pojazdach z określonymi rodzajami zabudów i wyposażenia realizowane w firmie produkującej i naprawiającej takie pojazdy ).


Zasady wyceny wartości pojazdów

Przeznaczone jest dla likwidatorów szkód komunikacyjnych zajmujących się wyceną wartości pojazdów jak i dla osób, które do takiej pracy się przygotowują.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:


Przepisy prawne regulujące zasady wyceny wartości.
Metody wyceny wartości rynkowej pojazdów.
Specyfika wyceny wartości rynkowej samochodów osobowych, pojazdów użytkowych,
pojazdów zabytkowych i historycznych.
Systemy INFO-EKSPERT i EUROTAX w pracy rzeczoznawcy – możliwości i ograniczenia.
Zastosowanie katalogów notowań wartości.


Szkolenie dwudniowe ( 16 godzin ).


Metody wyceny kosztów napraw powypadkowych
i szacowania wartości szkód komunikacyjnych.

Przeznaczone jest dla likwidatorów zajmujących się określaniem wartości szkód komunikacyjnych jak i dla tych, które do takiej pracy się przygotowują.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:


Obsługa komputerowych systemów do kalkulacji napraw pojazdów firm AUDATEX i EUROTAX;
kosztorysowanie napraw za pomocą tych systemów.
Wykorzystanie programów INFO-EKSPERT i CARWERT do ustalania wartości pojazdów uszkodzonych
i pozostałości pojazdu oraz wartości szkody całkowitej.
Określanie rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie.


Szkolenie dwudniowe, teoretyczno-praktyczne ( 16 godzin ).  


Wycena wartości pojazdów nietypowych,
określanie wartości pojazdów uszkodzonych
i rynkowego ubytku wartości po naprawie

Przeznaczone jest dla likwidatorów szkód komunikacyjnych zajmujących się wyceną wartości pojazdów, a także dla tych, którzy do takiej pracy się przygotowują.
Szczegółowo omawiane są metody wyceny wartości rynkowej pojazdów nietypowych lub niespotykanych na rynku, metody określania wartości pojazdów uszkodzonych i tzw. pozostałości pojazdu.
Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać pełne możliwości dostępnych programów do wyceny i przedstawienie konkretnych metod postępowania, w przypadku braku możliwości wykorzystania tych programów.  

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

zasady identyfikacji oraz metody wyceny wartości rynkowej pojazdów użytkowych,
szacowanie wartości pojazdów specjalnych i ich zabudów metodami rynkowymi
oraz rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie
za pomocą różnych metod zalecanych dla rynku krajowego.


Szkolenie
dwudniowe ( 16 godzin )
lub jednodniowe  (8 godzin) -
jeżeli uczestnicy wcześniej odbędą szkolenie z zakresu zabudów i wyposażenia specjalnego pojazdów użytkowych.
Warunki i koszt szkoleń ustalane są indywidualnie po sprecyzowaniu oczekiwań klienta.Zapytania w sprawie w/w szkoleń prosimy kierować na adres:  szkolenia@biegli.com


UWAGA:
Tematy, treść, zakres, poszczególne elementy szkoleń oraz ich forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

 


 Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści