Wycena pojazdów - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Wycena pojazdów

Usługi

Nasz ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW świadczy m.in. usługi w zakresie :

WYCENA WARTOŚCI POJAZDÓW

Wyceniamy każdy rodzaj pojazdu, w tym pojazdy specjalne i specjalizowane, korzystąjac z metod rynkowych.

Podstawą wyceny w każdym przypadku są oględziny i indywidualna ocena techniczna. Standardowo badamy grubość powłoki lakierowej w celu ustalenia, czy pojazd przeszedł wcześniejsze naprawy nadwozia oraz ustalenia jakości ewentualnych napraw i ich wpływu na aktualną wartość rynkową i sposób naprawy stwierdzonych uszkodzeń powypadkowych.


Standardowo wykonujemy dokumentację fotograficzną zawierającą co najmniej:

 • cztery zdjęcia ogólne całego pojazdu;

 • zdjęcia numerów identyfikacyjnych;

 • zdjęcie stanu licznika;

 • zdjęcie ogólne komory silnikowej i wnętrza nadwozia;

 • zdjęcie wyposażenia pojazdu;

 • zdjęcia dokumentujące stan i uszkodzenia (w tym wskazania przyrządu do pomiaru grubości powłoki lakierowej).


Do kalkulacji wartości standardowo wykorzystujemy program komputerowy INFO-EKSPERT ( inne w zależności od indywidualnego zapotrzebowania ). Przy ustalaniu wartości bazowej nie ograniczamy się do jednego źródła notowań lecz wykorzystujemy wszystkie dostępne katalogi oraz dodatkowo oferty prasowe i internetowe, a także własną bazę danych o cenach transakcyjnych. W przypadku pojazdów posiadających uszkodzenia w celu oszacowania ich wpływu na wartość standardowo sporządzamy kalkulacje naprawy. Kosztorysy napraw standardowo wykonujemy w systemie AUDATEX.

W celu zapewnienia obiektywizmu wycen przy każdej wycenie pracuje co najmniej dwóch niezależnych rzeczoznawców. Jeden dokonuje oceny technicznej i sporządza dokładny opis pojazdu wraz z dokumentacją fotograficzną, a inny ( pracujący w jednym z naszych biur ) na tej podstawie wykonuje wycenę wartości.
Zgodnie ze stosowanym systemem zapewnienia jakości każda wycena jest dodatkowo weryfikowana przez upoważnionego weryfikatora.


W przypadku klientów strategicznych obsługiwanych na podstawie stałych umów obejmujących usługi na terenie całego kraju warunki są ustalane indywidualnie i zawierane w umowie (także cena usługi).
W takim wypadku preferujemy systemową realizację stałych zleceń, tj. :

 • wszystkie zlecenia kierowane są przez pracowników Klienta na jeden adres e-mail utworzony specjalnie dla Klienta w naszej domenie, np. xxxxx@biegli.com ;

 • wyspecjalizowany pracownik naszego biura rozdysponowuje zlecenia do rzeczoznawców w terenie, zgodnie z lokalizacją przedmiotu wyceny;

 • rzeczoznawca dokonuje oględzin, sporządza protokół z oceny wraz z dokumentacją fotograficzną i przekazuje je w wersji elektronicznej do jednego z naszych biur;

 • wyspecjalizowany rzeczoznawca pracujący w naszym biurze dokonuje oceny ekonomicznej, sporządza opinię z wyceną i komplet dokumentów przekazuje do weryfikacji;

 • po zatwierdzeniu przez weryfikatora kompletna wycena jest zapisywana w formacie PDF i elektronicznie przesyłana na naszą platformę internetową (z zastrzeżonym  dla Klienta dostępem), gdzie natychmiast jest dostępna dla pracowników Klienta;

 • w następnej kolejności wycena jest drukowana i przesyłana pocztą priorytetową na wskazany przez Klienta adres.

Do obsługi zleceń i pobierania wycen z naszej platformy internetowej nie jest potrzebne żadne specjalistyczne oprogramowanie. Wystarczy jakikolwiek program pocztowy i przeglądarka internetowa.

Proponowany czas wykonania wyceny liczony od daty przekazania zlecenia wynosi:
3 dni w przypadku typowych pojazdów;
5 dni w przypadku pojazdów specjalnych, specjalizowanych lub posiadających wyposażenie specjalne i innych nietypowych
.

W przypadku klientów indywidualnych warunki realizacji zlecenia dostosowujemy do klienta.  


  Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści