szkolenie dla pracowników banku - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

szkolenie dla pracowników banku

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla pracowników banków, zajmujących się obsługą kredytów samochodowych.
Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami i metodami wyceny wartości rynkowej różnego rodzaju pojazdów oraz przygotowanie pracowników banku do weryfikacji prawidłowości wycen przedkładanych przez klientów.
Z reguły szkolenie to jest organizowane w formie szkolenia zamkniętego dla okreslonej grupy pracowników danego banku. Zakres szkolenia dostosowujemy do indywidualnej specyfiki banku i zakresu wiedzy uczestników.
Wykładowcami są rzeczoznawcy posiadający wieloletnie doświadczenie w wycenie wartości pojazdów i będący biegłymi sądowymi z tego zakresu.

Poniżej przedstawiamy przykładowy program standardowego jednodniowego szkolenia z w/w zakresu.ZASADY WYCENY WARTOŚCI POJAZDÓW

zakres tematyczny:

Przepisy prawne regulujące zasady wyceny wartości.
Metody wyceny wartości rynkowej pojazdów.
Specyfika wyceny wartości rynkowej samochodów osobowych i pojazdów użytkowych.
Systemy INFO-EKSPERT i EUROTAXGLASS'S w pracy rzeczoznawcy – możliwości i ograniczenia.
Zastosowanie katalogów notowań wartości.PROGRAM SZKOLENIA:


godz. 9.00  –  Przepisy prawne regulujące zasady wyceny wartości. Podstawowe pojęcia

godz. 10.00 -  Algorytm wyceny

godz. 11.00 – Specyfika wycen samochodów osobowych

godz. 13.00 – obiad;

godz. 13.45 – Specyfika wycen pojazdów użytkowych

godz. 15.00 – Wykorzystanie katalogów notowań i programów komputerowych

godz. 16.30 – Prawidłowa dokumentacja fotograficzna dla celów wyceny

godz. 17.00 – Przykłady wycen różnych rodzajów pojazdów

godz. 18.00 – Zakończenie


Posiadamy również gotowe programy kilkudniowych szkoleń o rozszerzonym zakresie lub jednodniowych o ścisle określonej tematyce związanej z konkretnym zagadnieniem wyceny pojazdów.

Organizujemy także warsztaty szkoleniowe z zakresu metod wyceny oraz obsługi programów do wyceny wartości pojazdów: INFO-EKSPERT I EUROTAXGLASS'S.

Warunki i koszt szkolenia ustalane są indywidualnie po sprecyzowaniu oczekiwań klienta.Zapytania w sprawie w/w szkoleń prosimy kierować na adres:  szkolenia@biegli.com

UWAGA:
Tematy, treść, zakres, poszczególne elementy szkoleń oraz ich forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

   Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści