O firmie ITM - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

O firmie ITMDziałamy na terenie całego kraju.
Siedziba firmy mieści się w Wałbrzychu.


Mamy rzeczoznawców i biegłych rozlokowanych na terenie całego kraju.
Aktualna liczba naszych pracowników i oficjalnych współpracowników wynosi ponad 100 osób.Wszyscy nasi biegli posiadają uprawnienia rzeczoznawców nadane przez nas oraz przez niezależne Stowarzyszenia.

Nasi biegli i rzeczoznawcy posiadają uprawnienia w zakresie m.in. następujących specjalności :
-  pojazdy samochodowe i ciągniki;

-  technika motoryzacyjna;
-  bezpieczeństwo ruchu drogowego;
-  wycena maszyn, urządzeń i pojazdów.

Większość naszych rzeczoznawców posiada jednocześnie status biegłego sądowego i skarbowego oraz rzeczoznawcy certyfikowanego i jest wpisana na listę Ministerstwa Infrastruktury.

 
Kodeks etyki zawodowej rzeczoznawcy ITM

 
§ 1

 
 1. Rzeczoznawca ITM, zwany dalej rzeczoznawcą wykonuje swoje czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami wykonywania zawodu  i przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
 2. Rzeczoznawca powstrzymuje się od wszelkich zachowań, które mogłyby zaszkodzić dobrej opinii rzeczoznawców oraz INSTYTUTU TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o. (zwanego dalej ITM).
 3. Rzeczoznawca wykonuje przyjęte na siebie zadania w sposób odpowiedzialny, rzetelny, dokładny, bezstronny, skrupulatny, terminowy i profesjonalny.
 4. Rzeczoznawca nie podejmuje swoich czynności, jeśli zleceniodawca lub osoby zainteresowane wynikiem jego pracy, wysuwają żądania sprzeczne z prawem, normami zawodowymi i niniejszym kodeksem.
 5. Postępowanie rzeczoznawcy, które poniża go w oczach opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywanych przez niego czynności, stanowi naruszenie norm etycznych niniejszego kodeksu.

 
§ 2

 
1.   Rzeczoznawca powinien:
 1. dbać o to, aby jego wiedza była zawsze kompletna i aktualna,
 2. powstrzymać się od wykonywania ocen technicznych, opinii oraz wycen pojazdu własnego i osób bliskich oraz dla osób z którymi pozostaje w zależności służbowej lub związkach osobistych,
 3. powstrzymać się od wykonywania czynności rzeczoznawcy w przypadku gdy wykraczają one poza jego kompetencje zawodowe.
2.  Rzeczoznawca jest zobowiązany do godnego reprezentowania środowiska.
 1. Rzeczoznawca traktuje jako poufne wszelkie informacje uzyskane podczas wykonywania swoich zadań i dotyczące zamawiającego. Obowiązek ten spoczywa na rzeczoznawcy również po ustaniu czynności rzeczoznawczych.

 
§ 3

 
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez rzeczoznawcę zasad etycznych lub niniejszego Kodeksu, Zarząd ITM podejmuje stosowne decyzje włącznie z pozbawieniem tytułu rzeczoznawcy.
 2. Zarząd ITM podejmuje decyzje w sprawach naruszenia etyki zawodowej lub niniejszego Kodeksu po uprzednim wysłuchaniu rzeczoznawcy w stosunku, do którego wysunięto zarzut nieetycznego postępowania.

 

 

    Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści