Pojazdy zabytkowe - Szreniawa - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Pojazdy zabytkowe - Szreniawa

Konferencje > Planowane

II KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA nt.:

Konserwacja i odbudowa obiektów zabytkowych.
Pojazd zabytkowy w ruchu drogowym - wymogi i ograniczenia.Merytoryczny zakres referatów:

Rola rzeczoznawcy i warsztatu renowacji w procesie odbudowy i konserwacji pojazdu.
Rola diagnosty, rzeczoznawcy samochodowego oraz warsztatu renowacji w przygotowaniu dokumentacji wymaganej do uznania pojazdu za zabytkowy i dopuszczenia do ruchu.
Ograniczenia użytkowania pojazdów zabytkowych w świetle obowiązujących przepisów – rola i odpowiedzialność diagnosty.
Urząd, jako organ rejestrujący pojazdy zabytkowe – pojazd zabytkowy wykorzystywany do celów komercyjnych.
Odpowiedzialność właściciela pojazdu zabytkowego w zakresie odbudowy, konserwacji i eksploatacji.

Cele konferencji:

1.

Przybliżenie zasad konserwacji stosowanych w muzealnictwie w celu ułatwienia osobom zajmującym się renowacją wykonywania renowacji zgodnie z zasadą zachowania oryginalności.
2.

Omówienie kwestii technicznych i prawnych dotyczących opinii rzeczoznawcy przeznaczonych dla Konserwatora Zabytków oraz dla Stacji Kontroli Pojazdów.
3.

Przedstawienie zasad wprowadzania ograniczeń dotyczących eksploatacji pojazdów zabytkowych niespełniających wymagań określonych w Ustawie Prawo o ruchu drogowym. Przedstawienie kierunków podejścia do ustalania ograniczeń tak, aby były zgodne z zasadami zachowania bezpieczeństwa.
4.

Przedstawienie metod i narzędzi umożliwiających wycenę wartości rynkowej pojazdów zabytkowych z uwzględnieniem rzeczywistego stanu zachowania pojazdu.


Z chwilą ustalenia terminu II konferencji szczegóły zostaną opublikowane na tej stronie.   Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści