Odczyt śladów elektronicznych w pojazdach powypadkowych - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Odczyt śladów elektronicznych w pojazdach powypadkowych

Usługi


Odczyt danych elektronicznych w pojazdach powypadkowych i wykorzystanie ich do rekonstrukcji wypadku

Nowością w naszej ofercie jest możliwość rekonstrukcji zdarzeń drogowych przy wykorzystaniu danych elektronicznych odczytanych z pojazdu, które wcześniej zostały zapisane w rejestratorze danych o zdarzeniu EDR (Event Data Recorder) oraz w sterownikach różnych systemów pojazdu, tj. śladów elektronicznych.

Rejestratory danych zderzeniowych EDR są obowiązkowym wyposażeniem wszystkich nowych pojazdów na rynku europejskim. W pojazdach z rynku amerykańskiego są standardem od 2014 r. W wielu pojazdach europejskich też są stosowane już od kilku lat.  Większość producentów montuje w pojazdach system Bosch CDR, ale kilku stosuje własne systemy.
Odczyt danych zawartych w pamięci sterowników pozwala na precyzyjną analizę przebiegu zdarzenia i określenie reakcji kierującego. Stanowią rzeczowy materiał dowodowy w postaci miarodajnych danych, zarówno dla fazy przedzderzeniowej, jak i pozderzeniowej wypadku, włączając w to dane dotyczące przewracania się pojazdu. Wiedza pozyskana z tego źródła pozwala na rekonstrukcję przebiegu zdarzeń, które nie pozostawiają typowych śladów niezbędnych dla użycia tradycyjnych metod rekonstrukcji.
Urządzenia EDR zapisują dane, które przy braku standardowych śladów na jezdni (brak śladów hamowania w pojazdach wyposażonych w ABS, brak odprysków szkła szyb lub szkieł reflektorów, itp.) mogą być kluczowymi przy rekonstrukcji zdarzenia, takie jak:
   
 • prędkość      pojazdu, przyśpieszenie, kierunek jazdy;
 •  
 • obroty      silnika, informacje o użyciu pedału gazu, kąta skręcenia kierownicy;
 •  
 • dane      o używaniu hamulca, sile wywieranej na pedał, aktywowaniu systemów ABS, ESP,      itd.;
 •  
 • dane      o siłach działających na auto w momencie zderzenia, kolejności ich      wystąpienia;
 •  
 • informacje      o zapięciu pasów, aktywowaniu poduszek, napinaczy, kurtyn i wielu innych      parametrach.

UWAGA:
Z reguły nie jest możliwa miarodajna rekonstrukcja wypadku jedynie na podstawie śladów elektronicznych, niezależnie od tego, czy zostaną one pozyskane z systemu EDR, czy też ze sterowników innych systemów pojazdu. Konieczna jest synchronizacja tych danych z miejscem wypadku oraz innymi jego uczestnikami. Nieodzowna jest zatem konwencjonalna rekonstrukcja wypadku, ale uwzględniająca ślady elektroniczne.
Opinii w tym zakresie nie może wykonać elektronik. Musi tego dokonać biegły (lub zespół biegłych) posiadający interdyscyplinarne wiadomości specjalne zarówno z zakresu elektroniki oraz techniki motoryzacyjnej, w tym rekonstrukcji wypadków z wykorzystaniem techniki komputerowej (np. programów symulacyjnych).
Posiadamy biegłych mających wiadomości specjalne w tych zakresach.


Nasz Instytut posiada biegłych i rzeczoznawców, którzy dysponują wiedzą, uprawnieniami oraz odpowiednim sprzętem umożliwiającymi odczyt i analizę tego typu danych oraz rekonstrukcję wypadku na ich podstawie.

                                           


 

Odczytu danych dokonujemy za pomocą urządzeń BOSCH CDR i AXES ADW oraz licencjonowanego oprogramowania.

 


 Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści