Ocena szkód majątkowych - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Ocena szkód majątkowych

Usługi

Nasz ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW świadczy m.in.  usługi w zakresie :


OCENY I SZACOWANIA WARTOŚCI SZKÓD MAJĄTKOWYCH


Wykonujemy opinie w zakresie specjalistycznej oceny uszkodzeń maszyn i urządzeń oraz utraty ich wartości handlowej w wyniku szkód transportowych, powodziowych, pożarowych i itp. Na tej podstawie szacujemy wartości szkód w mieniu ruchomym powstałe w wyniku zalania, powodzi, pożaru, transportu, itp.

Opinie takie poprzedzone są szczegółową ekspertyzą techniczną i pomiarami parametrów technicznych i elektrycznych ocenianych przedmiotów (np. w zakresie spełniania norm bezpieczeństwa). Do opinii załączane są raporty z badań i dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan ocenianych przedmiotów i dokumentująca procedurę badania.

W każdej sprawie indywidualnie ustalamy zakres badania, projektujemy technologię badań i technikię opiniowania danej sprawy.

Posiadamy doświadczenie w ocenie dużych szkód tego rodzaju (dziesiątki tysięcy potencjalnie uszkodzonych przedmiotów, wielomilionowe szkody, itp.).

Każda taka sprawa z dotychczas opiniowanych przez nas zakończyła się sukcesem!!!
   


Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści