Aktualne szkolenie - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Aktualne szkolenie

Szkolenia
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KURSU RZECZOZNAWCZEGO
(6 edycji)

W dniu 6 listopada 2019r. w Gościńcu KORONA w Rzeczce odbędzie się uroczystość zakończenia 6-tej edycji kursu rzeczoznawczego.  
Wezmą w niej udział uczestnicy rozpoczynającej się nowej edycji kursu (7-mej) oraz absolwenci poprzednich edycji kursów. Opowiedzą oni o swojej pracy w charakterze rzeczoznawcy i biegłego sądowego, którą podjęli dzięki umiejętnościom zdobytym na naszym kursie.
Oczywiście nie zabraknie absolwentów kończącego się kursu, którzy otrzymają poświadczenie kwalifikacji rzeczoznawcy.
Rangę uroczystości podnosi zapowiedziana obecność członków zarządu Oddziału SIMP w Wałbrzychu wraz z małżonkami.

W programie przewidziano również seminarium szkoleniowe.
POJAZDY ZABYTKOWE
Jedyne w Polsce pecjalistyczne szkolenie dla rzeczoznawców samochodowych i biegłych sądowych z zakresu techniki motoryzacyjnej oraz dla osób, które przygotowują się do pracy w takim charakterze.

Temat szkolenia:

Pojazdy zabytkowe i unikatowe oraz mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji – kryteria oceny, zasady opiniowania i metody wyceny wartości.

Szczegółowo zostaną omówione następujące zagadnienia:
Przepisy prawne dotyczące pojazdów zabytkowych i unikatowych. Kryteria oceny i kwalifikowania pojazdów jako zabytkowych i unikatowych oraz mających szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji. Zasady i metody wyceny takich pojazdów. Zasady opracowywania kart ewidencyjnych zabytków ruchomych techniki. Przykłady opinii wydawanych dla Konserwatorów Zabytków, Wydziałów Komunikacji i Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz wycen wartości rynkowej.

Wykładowcami będą doświadczeni rzeczoznawcy SIMP oraz biegli sądowi, w tym dr inż. Wojciech Krugiełka – rzeczoznawca z listy  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach oraz unikalne materiały szkoleniowe zawierające praktyczne kompendium wiedzy z omawianego zakresu.
Szkolenie odbędzie się w malowniczo położonym w Górach Sowich pensjonacie KORONA w miejscowości Rzeczka k/Wałbrzycha.
(link do strony internetowej: http://www.rzeczka.com.pl ).

Planowany termin: zostanie podany po zatwierdzeniu


Koszt szkolenia wynosi 500 zł netto (+23% VAT) i obejmuje także obiad oraz poczęstunek w trakcie szkolenia. Istnieje możliwość zakwaterowania na miejscu za odrębną opłatą.
POJAZDY UŻYTKOWE

IV edycja jedynego w Polsce teoretyczno-praktycznego specjalistycznego szkolenia dla biegłych sądowych,  rzeczoznawców samochodowych i likwidatorów szkód komunikacyjnych, w zakresie wyceny i kosztorysowania napraw zabudów i wyposażenia specjalnego pojazdów użytkowych.

Program obejmuje dwa tematy:


I.
ZABUDOWY I WYPOSAŻENIE SPECJALNE POJAZDÓW UŻYTKOWYCH


Ze względu na brak specjalistycznej literatury prawidłowa wycena wartości pojazdów użytkowych,
a zwłaszcza ocena i kwalifikacja uszkodzeń zabudów i wyposażenia specjalnego
oraz wycena kosztów ich naprawy stanowią wyjątkowo trudne zadanie.
Opinie wydawane w tym zakresie na ogół zawierają szereg merytorycznych błędów.
Wychodząc na przeciw potrzebom biegłych sądowych, rzeczoznawców i pracowników Towarzystw Ubezpieczeniowych zajmujących się wyceną wartości oraz likwidacją szkód w pojazdach użytkowych przygotowano niniejsze szkolenie.  
Celem jest przekazanie merytorycznej wiedzy na temat zabudów i wyposażenia specjalnego pojazdów użytkowych.

Szczegółowo omówione zostaną zagadnienia :  

rodzaje oraz podstawy budowy i identyfikacji podwozi, zabudów
i wyposażenia specjalnego pojazdów użytkowych,
ocena i kwalifikacja uszkodzeń zabudów,
określanie czasochłonności napraw
oraz
wycena kosztów naprawy zabudów.


W ramach ćwiczeń uczestnicy
określą technologię naprawy
uszkodzonych pojazdów oraz wykonają kalkulację kosztów tej naprawy.
Następnie porównają wyniki kalkulacji wykonanej przy użyciu części zamiennnych oferowanych przez producentów pojazdów
oraz
takich samych części dostępnych u producentów zabudów lub w hurtowniach.


II.
WYCENA WARTOŚCI POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I ICH ZABUDÓW ORAZ POJAZDÓW NIETYPOWYCH


Omówione będą następujące zagadnienia:

Zasady identyfikacji oraz metody wyceny wartości rynkowej pojazdów użytkowych,
szacowanie wartości pojazdów specjalnych i ich zabudów metodami rynkowymi,
szacowanie wartości pozostałości pojazdów nietypowych
oraz rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie
za pomocą różnych metod zalecanych dla rynku krajowego.


Wykładowcami będą doświadczeni rzeczoznawcy i konstruktorzy oraz biegli sądowi.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach
oraz unikalne materiały szkoleniowe zawierające praktyczne kompendium wiedzy z omawianego zakresu
(w tym konkretne przykłady opinii).

w Gościńcu KORONA w Rzeczce k/Wałbrzycha


Rozpoczęcie w piątek o godz. 10.00, zakończenie w sobotę o godz. 17.00


Planowany termin szkolenia: zostanie podany po zatwierdzeniuKoszt szkolenia wynosi 1000 zł netto (+23% VAT) i obejmuje zakwaterowanie z piątku na sobotę i pełne wyżywienie od obiadu w piątek do obiadu w sobotę.  


Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa prześlemy zainteresowanym osobom po otrzymaniu zgłoszenia, które można wysłać korzystając z poniższego formularza

(mozna też wysłać wiadomość e-mail na adres: szkolenia@biegli.com ).

UWAGA:
Tematy, treść, zakres, poszczególne elementy szkoleń oraz ich forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w w/w szkoleniu wypełnij poniższy formularz

a następnie kliknij „Wyślij” aby wysłać zgłoszenie.

Uwaga: dla ważności zgłoszenia wymagane są wszystkie dane oznaczone gwiazdką, tj. *Tip


Tip

  


Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


Wróć do spisu treści