Szkolenie dla biegłych i rzeczoznawców - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Szkolenie dla biegłych i rzeczoznawców

Szkolenia


Prowadzimy specjalistyczne kursy i szkolenia z następującego zakresu:

  • rzeczoznawstwo samochodowe - szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców samochodowych przygotowujące do uzyskania uprawnieñ rzeczoznawcy,

  • problemy rekonstrukcji wypadków drogowych - szkolenie dla biegłych i rzeczoznawców zajmujących sę rekonstrukcją wypadków drogowych,

  • komputerowe wspomaganie rekonstrukcji wypadków drogowych - specjalistyczne szkolenie dla biegłych i rzeczoznawców zajmujących się rekonstrukcją wypadków drogowych,

  • zasady i metody wyceny wartości pojazdów, maszyn i urządzeń - specjalistyczne szkolenie dla biegłych i rzeczoznawców zajmujących sie wyceną wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń,

  • identyfikacja pojazdów - szkolenie dla biegłych i rzeczoznawców zajmujących się badaniem oryginalności oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów oraz wyspecjalizowanych pracowników Policji, WOP i UC.


Ponadto organizujemy szkolenia o innej specjalistycznej tematyce na zlecenie Organizacji i Stowarzyszeń rzeczoznawczych lub instytucji.

Uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu lub ukończenie szkolenia (w przypadku szkoleń kończących się egzaminem).

Szczegółowy wykaz tematów znajduje się w zakładce: "Planowane szkolenia".


UWAGA:
Tematy, treść, zakres, poszczególne elementy szkoleń oraz ich forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).


  Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści