Rynkowy ubytek wartości - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Rynkowy ubytek wartości

Usługi

Rynkowy ubytek wartości - utrata wartości handlowej pojazdu

Wykonujemy opinie w zakresie ustalania utraty wartości handlowej pojazdu po naprawie.

Oferujemy też program do obliczania rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie powypadkowej za pomocą nowej metody dostosowanej do specyfiki rynku polskiego.


 Każdy pojazd w wyniku kolizji traci na wartości. Dowodem tego są ogłoszenia o sprzedaży. Oferty sprzedaży wielu pojazdów zawierają informację, że sprzedawany pojazd jest bezwypadkowy. Podkreślenie tej cechy wiąże się oczywiście z jego większą wartością. Wynika to z faktu, że żadna naprawa, nawet ta w serwisie, wykonana zgodnie z technologią producenta, nie przywraca pojazdowi jego pierwotnego stanu.

Ubytek wartości handlowej pojazdu, jaki następuje w wyniku naprawy powypadkowej można wyliczyć różnymi metodami. ITM w ramach współpracy z Towarzystwem Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego SIMP opracował własną metodę, w pełni dostosowaną do realiów rynku polskiego.


W odróżnieniu od innych proponowanych metod w metodzie tej uwzględniono również proporcję nakładu prac blacharskich i lakierniczych w stosunku do kosztu części. Jest to bardzo istotne, ponieważ na polskim rynku częściej niż na rynkach zachodnich kwalifikuje się uszkodzone elementy do naprawy, a przy rozleglej naprawie uszkodzonych elementów ubytek wartości jest większy niż przy takim samym zakresie uszkodzeń ale naprawie polegającej na wymianie części. Podobnie jest w przypadku rozległej naprawy lakierniczej. Oczywiście wpływ tych proporcji na ubytek wartości pojazdu jest ograniczony. Przyjęto, że wzrost wartości ubytku z tytułu większego udziału napraw blacharskich nie może przekroczyć 30%, a z tytułu wiekszego udziału napraw lakierniczych 20%.


Z badań TRTMiRD SIMP dla rynku krajowego wynika, że uzasadnione jest określanie rynkowego ubytku wartości dla pojazdów eksploatowanych nie dłużej niż 5 lat ( 60 miesięcy ), tj. analogicznie jak dla rynku niemieckiego. Dotyczy to także samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej do 3000 ccm. W przypadku samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 3000 ccm okres eksploatacji nie może być dłuższy niż 7 lat ( 84 miesiące ). Wynika to z faktu, iż są to z reguły samochody luksusowe, inaczej oceniane na rynku. Nie jest natomiast zasadne liczenie tego ubytku przy niewielkim zakresie uszkodzeń, tj. przy stosunku kosztów naprawy do wartości pojazdu przed szkodą mniejszym niż 10% - dla pojazdów starszych niż 12 miesięcy ( ograniczenie to nie dotyczy samochodów luksusowych ).


Oferujemy do sprzedaży specjalny arkusz kalkulacyjny w formacie EXCEL ( xls ) lub OpenOffice ( ods ) służący do obliczania rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie ( RUW ) za pomocą tej metody.
Korzystając z niego wystarczy wpisać wartość pojazdu przed szkodą, wiek pojazdu, koszt części oraz robocizny blacharskiej i lakierniczej wraz z materiałami a program sam obliczy rynkowy ubytek wartości po naprawie.
Arkusz jest tak skonfigurowany, że posiada ograniczenia uwzględniające kryteria szacowania ubytku określone w proponowanej metodzie. Dzięki temu zawsze uzyskuje się prawidłową wartość ubytku.

Po wydrukowaniu wycenę można wykorzystać niezależnie lub może ona stanowić załącznik do kompleksowej opinii.

Dane do wyceny mogą pochodzić z własnej wyceny wartości i kalkulacji naprawy lub z dokumentacji otrzymanej od ubezpieczyciela likwidującego szkodę.
Dzieki temu wyceny ubytku mogą dokonać osoby nie będące rzeczoznawcami, np. prawnicy, agenci ubezpieczeniowi, czy likwidatorzy szkód.

Poniżej prezentujemy przykładowy wydruk wyceny ubytku.

Cena i formularz zamówienia dostepne sa w zakladce "Programy komputerowe" ( wybierz z menu po lewej stronie )

algorytm ustalnia rynkowego ubytku wartości pojazdu

Dodatkowo oferujemy odrębny arkusz do wyceny rynkowego ubytku wartości po naprawie wykonanej przy użyciu alternatywnych części zamiennych ( RUWca ).

Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy wyceny ubytku dokonuje osoba nie będąca rzeczoznawcą, która nie sporządza własnej wyceny wartości i kalkulacji kosztów naprawy lecz korzysta z dokumentacji wykonanej przez ubezpieczyciela. Na rynku polskim Towarzystwa Ubezpieczeniowe nagminnie stosują przy określaniu kosztów naprawy tzw. części alternatywne ( zamienniki ). Ubytek wartości handlowej po naprawie wykonanej z zastosowaniem takich nieoryginalnych części zamiennych jest większy. Pronowana metoda TRTMiRD uwzględnia ten fakt.

Cena i formularz zamówienia dostepne sa w zakladce "Programy komputerowe"

Poniżej prezentujemy przykładowy wydruk wyceny ubytku.


algorytm ustalnia ubytku wartości pojazdu

   


Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści