Pomiary oświetlenia - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Pomiary oświetlenia

Usługi > Badania i pomiary w zakresie BHP


Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem umożliwiającym wykonanie precyzyjnych pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie oświetlenia:

  • ogólnego,

  • stanowisk pracy,

  • awaryjnego i ewakuacyjnego.


Pomiarów dokonują specjaliści posiadający wymagane uprawnienia.

Po wykonaniu badań sporządzamy protokół zawierający analizę i ocenę badań.

Dużym firmom i stałym klientom oferujemy również kompleksową opiekę w powyższym zakresie. Wówczas prowadzimy niezależną ewidencję dotyczącą stanowisk klienta i dokonujemy cyklicznych pomiarów przed upływem zalecanych terminów.  


Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści