Planowane szkolenia - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Planowane szkolenia

Szkolenia

Posiadamy gotowe programy następujących specjalistycznych szkoleń dla biegłych sądowych i rzeczoznawców samochodowych oraz asystentów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje  zakresie rzeczoznawstwa samochodowego i rekonstrukcji wypadków drogowych (na dole strony formularz zgłoszenia):
Weryfikacja prawidłowości pomiarów prędkości pojazdów dokonanych za pomocą radarowych i laserowych mierników

Działanie radaru, lidaru, fotoradaru, wideorejestratora. Zasady prawidłowego pomiaru urządzeniami przenośnymi (ręcznymi). Specyfika pomiarów radarem w ruchu. Urządzenia używane przez polską policję.
      Błędy najczęściej popełniane przy pomiarach i sposoby ich identyfikacji.
Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Zabudowy i wyposażenie specjalne pojazdów użytkowych


Rodzaje pojazdów użytkowych oraz podstawy budowy i identyfikacji ich zabudów i wyposażenia specjalnego , metody wyceny wartości rynkowej, ocena i kwalifikacja uszkodzeń oraz określanie czasochłonności napraw; wycena kosztów naprawy. Metody wyceny pojazdów specjalnych i specjalizowanych.
Szkolenie dwudniowe, teoretyczno-praktyczne ( zajęcia praktyczne przy pojazdach z określonymi rodzajami zabudów i wyposażenia realizowane w firmie produkującej i naprawiającej takie pojazdy ).


Wybrane zagadnienia prawne w pracy biegłego


Pojęcie kolizji, wypadku drogowego i katastrofy. Problematyka procesowa. Biegły i jego opinia. Prawa i obowiązki biegłego. Odpowiedzialność biegłego.
Szkolenie jednodniowe ( 6 godzin ).


Zasady opracowywania opinii


Przedmiot i zakres opinii. Analiza materiału dowodowego. Konstrukcja opinii. Wizja i eksperyment.
Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Powypadkowe badanie pojazdu


Przygotowanie badań. Diagnostyka układu jezdnego,
zawieszenia i kierowniczego. Diagnostyka układu hamulcowego. Kryminalistyczne badanie pojazdów. Określanie zakresu uszkodzeń i parametrów deformacji. Opis badania. Dokumentowanie przebiegu i wyników.

Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Oględziny powypadkowe pojazdów, jako czynności pomocnicze w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych

Przeznaczone jest dla osób wykonujących oględziny powypadkowe pojazdów jak i dla tych, które do takiej pracy się przygotowują. Celem szkolenia jest pokazanie i omówienie, w jaki sposób prowadzić oględziny, by zebrany podczas nich materiał dowodowy był jednoznaczny, pełny i umozliwiał rzetelne oszacowanie wartości szkody oraz omówienie zasad zbierania i zabezpieczania dowodów niezbędnych również do ewentualnej rekonstrukcji wypadku.
Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

ocena i kwalifikowanie uszkodzeń powypadkowych;
identyfikacja i ocena stanu powłok lakierowych;
dokumentacja fotograficzna dla celów likwidacji szkody;
obróbka cyfrowa i elektroniczny przekaz dokumentacji;
procedury likwidacji szkód stosowane w Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Powypadkowe oględziny miejsca wypadku drogowego


Przygotowanie. Zabezpieczanie śladów. Zasady i metody wymiarowania. Sporządzanie szkicu sytuacyjnego. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej.
Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Zasady wyceny wartości pojazdów


Przepisy prawne regulujące zasady wyceny wartości.
Metody wyceny wartości rynkowej pojazdów. Specyfika wyceny wartości rynkowej samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, pojazdów zabytkowych oraz wycen wykonywanych na potrzeby banków i Urzędów Celnych.
Systemy INFO-EKSPERT i EUROTAX w pracy rzeczoznawcy – możliwości i ograniczenia. Zastosowanie katalogów notowań wartości.
Wycena wartości na rynkach zagranicznych – na przykładzie rynku niemieckiego.

Szkolenie dwudniowe ( 16 godzin ).


Zasady wyceny wartości pojazdów ( warsztaty szkoleniowe )


Przepisy prawne regulujące zasady wyceny wartości.
Metody wyceny wartości rynkowej pojazdów. Specyfika wyceny wartości rynkowej samochodów osobowych i pojazdów użytkowych, pojazdów zabytkowych oraz wycen wykonywanych na potrzeby banków i Urzędów Celnych.
Systemy INFO-EKSPERT i EUROTAX w pracy rzeczoznawcy – możliwości i ograniczenia. Zastosowanie katalogów notowań wartości.
Wycena wartości na rynkach zagranicznych – na przykładzie rynku niemieckiego.

Szkolenie dwudniowe, teoretyczno-praktyczne ( 16 godzin ).  
Cwiczenia praktyczne w zakresie wycen nietypowych pojazdów, zwłaszcza pojazdów użytkowych, ich zabudow i wyposażenia specjalnego, pojazdów specjalnych i specjalizowanych, pojazdów zabytkowych oraz wycen na potrzeby urzędów Celnych.


Wybrane zagadnienia teorii ruchu i budowy pojazdów


Koło ogumione. Poślizg i przyczepność koła. Siły działające na samochód. Podstawy mechaniki zderzeń. Wykorzystanie programu RWD do rekonstrukcji zderzeń pojazdów.
Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ) lub  dwudniowe ( 16 godzin ) - w zależności od stopnia zaawansowania uczestników.


Cechy osobowe uczestników zdarzenia mające wpływ na zaistnienie i przebieg wypadku


Proces widzenia. Czas reakcji kierowcy.
Wykorzystanie wyników badań przy rekonstrukcji zdarzenia w programach komputerowych 'Cyborg Idea TITAN' i 'RWD-Potrącenie pieszego' .

Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Wypadki w warunkach ograniczonej widoczności


Oświetlenie drogi. Czynniki ograniczające widoczność.  Proces widzenia w nocy. Możliwość zauważenia przeszkody. Dobór prędkości. Podstawy opiniowania.
Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Komputerowe programy wspomagające rekonstrukcję wypadków


RWD, Cyborg Idea TITAN, PLAN, Slibar, V-SIM – możliwości i ograniczenia. AutoCAD, Corel, AUTOVIEW. Przykłady zastosowań.
Szkolenie dwudniowe ( 16 godzin ).


Fotogrametryczne metody odtwarzania wymiarów miejsca zdarzenia


Stosowane metody fotogrametrii jednoobrazowej. Metody wykreślne i komputerowe. Program PC-Rect. Zasady korzystania z aparatów cyfrowych.
Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Samochodowe instalacje zasilania gazem


Rodzaje samochodowych instalacji zasilania gazem. Zasady adaptacji pojazdów do zasilania gazem. Opiniowanie w sprawach uszkodzeń silników wyposażonych w instalację zasilania gazem.
Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Badanie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów


Przepisy i normy. Sposoby znakowania pojazdów. Odstępstwa od norm fabrycznych.  Oznakowania zastępcze. Metody badania oryginalności oznaczeń. Identyfikacja podzespołów pojazdów. Identyfikacja na podstawie szyb i kluczy.  Identyfikacja elektroniczna (odczyt danych ze sterowników i modułów pamięci).
Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Oględziny powypadkowe pojazdów


Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
badanie powypadkowe dla potrzeb likwidacji szkody komunikacyjnej;
badanie powypadkowe dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości;
wybrane problemy z powypadkowego badania pojazdów;
zasady wykonywania dokumentacji fotograficznej.
Podstawowe informacje o budowie aparatów cyfrowych.

Szkolenie dwudniowe ( 16 godzin ).


Wycena wartości pojazdów nietypowych, określanie wartości pojazdów uszkodzonych i rynkowego ubytku wartości po naprawie

Przeznaczone jest dla rzeczoznawców, biegłych sądowych i likwidatorów szkód komunikacyjnych zajmujących się wyceną wartości pojazdów, a także dla tych, którzy do takiej pracy się przygotowują. Szczegółowo omawiane są metody wyceny wartości rynkowej pojazdów nietypowych lub niespotykanych na rynku, metody określania wartości pojazdów uszkodzonych i tzw. pozostałości pojazdu. Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać pełne możliwości dostępnych programów do wyceny i przedstawienie konkretnych metod postępowania, w przypadku braku możliwości wykorzystania tych programów.  
Uczestnicy otrzymują arkusze kalkulacyjne w wersji elektronicznej do szybkiego szacowania wartości pojazdów nietypowych metodami rynkowymi oraz rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie za pomocą różnych metod zalecanych dla rynku krajowego.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
zasady identyfikacji oraz metody wyceny wartości rynkowej pojazdów użytkowych, szacowanie wartości pojazdów specjalnych i ich zabudów
metodami rynkowymi oraz rynkowego ubytku wartości pojazdów po naprawie za pomocą różnych metod zalecanych dla rynku krajowego.

Szkolenie jednodniowe ( 8 godzin ).


Wykładowcami są doświadczeni rzeczoznawcy i biegli sądowi z danego zakresu. Szkolenia akcentuja praktyczną stronę zagadnienia.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa oraz praktyczne materiały szkoleniowe.

Szkolenia jednodniowe organizowane są w Wałbrzychu. Koszt szkolenia wraz z napojami i obiadem wynosi 500,00 zł.

Szkolenie dwudniowe organizowane są w Zamku SIMP w Rydzynie k/Leszna lub w Pensjonacie KORONA w Rzeczce k/Wałbrzycha. Standardowy koszt szkolenia wraz z wyżywieniem i noclegiem wynosi 1000,00 zł.

Każde z w/w szkoleń będzie organizowane po otrzymaniu wymaganej ilości zgłoszeń. Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia. Poinformujemy o terminie wybranego szkolenia z miesięcznym wyprzedzeniem.

( Prosimy sprawdzać aktualny plan szkoleń podany w zakładce "Aktualne szkolenia". )


UWAGA:
Tematy, treść, zakres, poszczególne elementy szkoleń oraz ich forma chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w którymś z w/w szkoleń wypełnij poniższy formularz

- dla ważności zgloszenia wymagane są wszystkie dane oznaczone *-

następnie kliknij „Wyślij” aby wysłać zgłoszenie. Badanie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów
 Cechy osobowe uczestników zdarzenia mające wpływ na zaistnienie i przebieg wypadku
 Dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych
 Fotogrametryczne metody odtwarzania wymiarów miejsca zdarzenia
 Komputerowe programy wspomagające rekonstrukcję wypadków
 Metody wyceny kosztów napraw powypadkowych i szacowania wartości szkód komunikacyjnych
 Oględziny powypadkowe pojazdów
 Oględziny powypadkowe pojazdów, jako czynności pomocnicze w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych
 Opiniowanie wypadków z udziałem pojazdu jednośladowego i z udziałem pieszego
 Opiniowanie wypadków powstałych w warunkach ograniczonej widoczności
 Pojazdy zabytkowe i unikatowe oraz mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji – kryteria oceny, zasady opiniowania i metody wyceny
 Powypadkowe badanie pojazdu
 Powypadkowe oględziny miejsca wypadku drogowego
 Samochodowe instalacje zasilania gazem
 Ustalanie przyczyn uszkodzeń podzespołów pojazdów
 Weryfikacja prawidłowości pomiarów prędkości pojazdów dokonanych za pomocą radarowych i laserowych mierników
 Wybrane zagadnienia prawne w pracy biegłego
 Wybrane zagadnienia teorii ruchu i budowy pojazdów
 Wycena wartości pojazdów nietypowych, określanie wartości pojazdów uszkodzonych i rynkowego ubytku wartości po naprawie
 Zabudowy i wyposażenie specjalne pojazdów użytkowych
 Zasady opracowywania opinii
 Zasady wyceny wartości pojazdów
 Zasady wyceny wartości pojazdów ( warsztaty szkoleniowe )
 Inny
Tip

TipTip


Tip


   


Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści