Oferta w zakresie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Oferta w zakresie rzeczoznawstwa motoryzacyjnego


Działamy na terenie całego kraju.

Świadczymy m.in. następujące usługi :

 • oceny i ekspertyzy techniczne pojazdów, maszyn i urządzeń;
 • rekonstrukcja wypadków i kolizji drogowych;

 • pozyskiwanie śladów elektronicznych z pojazdów, odczyt EDR ("czarnych skrzynek pojazdów") i analiza danych wypadkowych;

 • analiza danych z tachografów cyfrowych i analogowych;

 • weryfikacja pomiarów prędkości pojazdów dokonanych za pomocą radarowych i laserowych mierników (radaru, lidaru oraz wideorejestratorów);

 • wycena wartości pojazdów;

 • wycena wartości maszyn i urządzeń;

 • szacowanie wartości szkód komunikacyjnych;

 • szacowanie wartości szkód komunikacyjnych na rynku niemieckim i angielskim;

 • ocena prawidłowości oszacowania wartości szkód komunikacyjnych;

 • oceny techniczne i historyczne oraz wyceny wartości pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich;

 • kalkulacje napraw;

 • inspekcje, identyfikacja i badania oznakowań identyfikacyjnych pojazdów;

 • oceny i wydawanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez pojazd wymagań w zakresie wyposażenia wymaganego dla pojazdów do nauki jazdy i doskonalenia techniki jazdy;

 • ocena i ustalanie wartości szkód komunikacyjnych (w przypadku sprawców zagraniczych wydajemy kompletne opinie w języku niemieckim lub angielskim);

 • ocena i ustalenie wartości szkód majątkowych;

 • ocena i ustalanie wartości szkód w majątku ruchomym (cargo, maszyny i urządzenia, itp.);

 • ocena jakości napraw pojazdów, weryfikacja kosztorysów;

 • doradztwo techniczne;

 • doradztwo techniczne w zakresie szkód komunikacyjnych i wypadków drogowych;

 • wycena wartości maszyn, urządzeń i innych ruchomych środków technicznych;

 • wycena wartości mienia ruchomego;

 • wycena wartości niematerialnych i prawnych, wartości intelektualnej, znaku towarowego;

 • wycena wartości przedsiębiorstw;

 • opinie o innowacyjności;

 • projektowanie i ocena organizacji ruchu drogowego;

 • certyfikowanie i poświadczanie certyfikacji warsztatów i serwisów motoryzacyjnych;

 • audyty serwisów motoryzacyjnych;

 • oceny jakości produktów i usług motoryzacyjnych;

 • oceny i pomiary w zakresie bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i narzędzi;

 • pomiary warunków środowiskowych w miejscu pracy (np. pomiary natężenia oświetlenia, w tym awaryjnego i ewakuacyjnego).


Prowadzimy szkolenia dla rzeczoznawców i biegłych z powyższego zakresu.Nasi klienci
to:

 • Sądy Okręgowe i Rejonowe z terenu całego kraju
 • Prokuratury Okręgowe i Rejonowe z terenu całego kraju

 • Komendy Powiatowe Policji z terenu całego kraju

 • Izby i Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju

 • Izby i Urzędy Celne z terenu całego kraju

 • Specjalistyczne firmy prawnicze

 • Ośrodki Szkolenia Kierowców i Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe

 • Serwisy Motoryzacyjne

 • Osoby fizyczne


   


Biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, rekonstrukcja wypadków, wycena szkody, wycena pojazdu, wycena maszyn i urzadzeń, ekspertyza techniczna, opinia bieglego rzeczoznawcy, itp.


2003 - 2021
Wróć do spisu treści