Lista kontrolna do oceny pojazdu zabytkowego - Biegli Sądowi, Rzeczoznawcy, Instytut, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy, wycena maszyn

INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
ITM
INSTYTUT TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Sp. z o.o.
Przejdź do treści

Lista kontrolna do oceny pojazdu zabytkowego

Narzędzia dla biegłych > Inne - do pobrania

Udostepniamy do pobrania listę kontrolną do badania pojazdów zabytkowych, wykonywanego w celu wyceny wartości rynkowej takiego pojazdu.


W krajach zachodnich powszechnie dokonuje się oceny stanu pojazdu zabytkowego na podstawie ujednoliconej listy kontrolnej. W naszym kraju dotychczas nie używało się takiego narzędzia. Przedmitowa lista została zaprezentowana na I Ogólnopolskiej Konferencji nt. pojazdów zabytkowych, która odbyła się w maju 2013r. w Państwowym Muzeum w Szreniawie.

Jest to narzędzie do badania pojazdów zabytkowych, mającego stanowić podstawę wyceny wartości, opracowane przez Instytut Techniki Motoryzacyjnej Sp. z o.o. z Wałbrzycha. Wprowadzenie jej, jako standardu ułatwi dokonywanie miarodajnych ocen stanu pojazdów zabytkowych oraz umożliwi weryfikację prawidłowości takiej oceny, przez instytucje, urzędy, czy osoby, które na podstawie wyceny podejmują decyzje w sprawie opodatkowania, ubezpieczenia, kredytowania lub zakupu pojazdu. Lista ta jest swego rodzaju protokołem oceny, który „uporządkowuje" ekspertyzę. Umożliwia dokonanie oceny poszczególnych zespołów pojazdu i jego elementów pod różnym kątem. Każdy z ocenianych elementów można zaszeregować do jednej z pięciu klas stanu (takich samych jakie stosuje się w profesjonalnych europejskich katalogach notowań wartości pojazdów zabytkowych) oraz dodatkowo uszczegółowić ocenę. Umożliwia również szczegółową ocenę oryginalności i kompletności pojazdu.


Aby pobrać listę w formacie PDF kliknij w ten tekst


Jezeli interesuje cię wersja edytowalna listy możesz dokonać zakupu tu:

Lista kontrolna ITM w wersji edytowalnej


2003 - 2021
Wróć do spisu treści